အပတ္စဥ္ၾကာသပေတးေန႕တိုင္း

 အေမြးအေတာင္ေတြေပါက္မွ
 သိန္းတစ္ရာေထာင္ေက်ာ္ ပ်ံသန္းႏိုင္တယ္လို႕ ထင္လို႕လား။
 အဲဒီထြက္ေပါက္ကေန ငါးအၾကီးၾကီးထြက္သြားခဲ့တယ္ ။
 ေခၚေနရာက ေအာ္ခဲ့ပါတယ္။
 ဘ၀ရွိခဲ့ရင္ ရွိခဲ့တဲ့ဘ၀ ပ်က္ခဲ့တဲ့ ဆက္ထံုးဟာ
 ၃၉ မဟုတ္ဘူး။
 အေရာင္ဟာ ခြဲရခက္တဲ့ အိပ္မက္ကိုပက္ခ်ခဲ့တယ္။
 ဥပမာ
 အေၾကာင္းၾကီးငယ္ေတြနဲ႕ ေခါင္းၾကီးေနတဲ့ အိတ္ခြံလို
 အဲဒီ စက္၀ိုင္းကို ငံု႕ၾကည့္ေနခဲ့ပါတယ္။
 ၀မ္းနည္းမွဳေၾကာင့္
 ကြာက်ပ်က္စီးေနတဲ့ အဂၤေတသားလို ခင္ဗ်ားရပ္ကြက္က
 ဘာလို႕ ဆူေနရတာတုန္း။
 အို ပိုးတံုးလံုး
 ဆံုးရွံဳးခဲ့ရတဲ့စစ္ကို ကမၻာက ခ်စ္ခဲ့တယ္။
 လက္သည္းနဲ႕ ကုတ္ျခစ္ေနသလို အသံထြက္တတ္တဲ့ည။
 ငါက အညာေဒသရဲ႕ထြက္ကုန္တစ္မ်ိဳးလို ေရပန္းစားခဲ့တဲ့ ေရပန္းဘ၀။
 အသက္၄၀ နားကို ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္ရွိလာပါျပီ။
 ထိျခင္းနဲ႕ ျငိေနတဲ့ ပန္းကေလးေတြရဲ႕လမ္းအတိုင္း
ေရလွ်ံ၊ ေျမျပိဳျပီး၊ လူ ၃၉ ဦး ေသဆံုးေၾကာင္း သိခဲ့ရပါတယ္။

ဟိန္းျမတ္ေဇာ္

No comments:

Post a Comment