အေဝးေျပာ

ေက်ာက္နံရံအျမင့္ႀကီးေတြၾကား
ေလွကားမတ္ေစာက္ေစာက္နဲ႔
တက္ခဲ့တဲ့ ေတာင္ေပၚစခန္းကေလး

တယ္လီဖုန္းတိုင္ေတြကလဲ
ခက္ခက္ခဲခဲ စီတန္းတက္လာၾကၿပီး
တခုထဲေသာဖုန္း႐ုံကေလးမွာ ရပ္တန္႔

ေခၚစရာနံပါတ္ မ်ားမ်ားမရွိဘူး
စကားေျပာဖို႔ အခ်ိန္သိပ္နည္းတယ္
ေလျပင္းေတြက ခါတိုင္းေန႔ေတြလို

.. .. ၾကားလား
.. .. ၾကားလား
.. .. ၾကားလား

တကယ္ ၾကား မၾကား
ျပန္မၾကားရေပမယ့္
စကားေတြ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္

တင္မင္းထက္
၂၀၁၅

No comments:

Post a Comment