ျဖစ္တည္မႈဂ်င္း သုံးထည္
သိပ္မ်ားလား။
ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ မထင္ဘူး၊
ႏွစ္ထည္က
ဂြမွာပါးေန။
ႏႈတ္ခမ္းေမႊးရိတ္ဖို႕လိုေနျပီ။
မေန႕က ရွပ္ႏွစ္ထည္
ေလွ်ာ္လိုက္ေတာ့
ဒီေန႕ဝတ္ထားတာက
ေနာက္ဆုံးေသာ ေလွ်ာ္ျပီးသား
အကႌ်။ စီးတဲ့ဖိနပ္ ေပၚလစ္တိုက္ဖို႕ အထူးလိုအပ္။
ဖေနာင့္ေတြက တစ္ဖက္တည္းစားေနေတာ့
ခြာလဲဖို႕လည္း လိုအပ္ေန။
အိမ္ကို ဖုန္းေခၚတယ္၊
အေဖက ဖုန္းျမည္သံဆုံးတဲ့အထိ
အိမ္ေနာက္ေဖးျခံထဲ ေပါင္းႏႈတ္ေန။
အခု ကြၽန္ေတာ္
သြားပိုးစားတာ ၅ေပါက္ ရွိေနျပီ။
ေကာ္ဖီ ေလွ်ာ့ေသာက္ဖို႕လည္း
သတိေပးခံထားရ။
'၁၅ မွာ အခုထိ
ေကာင္းေနတာက
ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ ၂ရက္ရွိေပမဲ့
လခ အျပည့္ရတာပဲ။ တကယ္လို႕
ျပင္သစ္ဝိုင္ ေကာင္းတယ္
ခင္ဗ်ားထင္ရင္
သူတို႕ရဲ႕
ဘီယာ
ေသာက္ၾကည့္သင့္တယ္။ထင္ရင္ ခင္ဗ်ား


သီဟသူ
၂၇-၀၄-၂၀၁၅

အေဝးေျပာ

ေက်ာက္နံရံအျမင့္ႀကီးေတြၾကား
ေလွကားမတ္ေစာက္ေစာက္နဲ႔
တက္ခဲ့တဲ့ ေတာင္ေပၚစခန္းကေလး

တယ္လီဖုန္းတိုင္ေတြကလဲ
ခက္ခက္ခဲခဲ စီတန္းတက္လာၾကၿပီး
တခုထဲေသာဖုန္း႐ုံကေလးမွာ ရပ္တန္႔

ေခၚစရာနံပါတ္ မ်ားမ်ားမရွိဘူး
စကားေျပာဖို႔ အခ်ိန္သိပ္နည္းတယ္
ေလျပင္းေတြက ခါတိုင္းေန႔ေတြလို

.. .. ၾကားလား
.. .. ၾကားလား
.. .. ၾကားလား

တကယ္ ၾကား မၾကား
ျပန္မၾကားရေပမယ့္
စကားေတြ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္

တင္မင္းထက္
၂၀၁၅