အခ်ိန္ကာလနဲ႔ လိုင္းကိစၥ
ေဂ်ာ့ဂ်္ ဘန္းစ္  မေလ်ာ့တမ္းေျပာခဲ့တာက သူဟာအျမဲ
လိုင္းေျဖာင့္ေနာက္ပဲ လိုက္ခဲ့တယ္ ၊ သူ႔ပါးစပ္ထဲက ေဆးျပင္းလိပ္
ဟာ လိုင္းေတြၾကားရယ္ေမာဖို႔အတြက္ စေပ့စ္တစ္ခု ခ်န္တဲ့နည္းပဲ။
သူဟာ ပီကာရက္စ္ ဇာတ္လမ္းတင္ျပနည္းအားျဖင့္
လိုင္းေတြကို ယွက္ဖြဲ႕ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဟင္နီ ယန္းဂ္မင္းန္ကေတာ့
သူ႔လိုမဟုတ္ဘူး ၊ ယန္းဂ္မင္းန္ရဲ႕ လိုင္းေတြဟာ တိတိက်က်
ပါရာတက္တစ္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အေဖဟာ အမ်ိဳးသမီးအ၀တ္အစား
လိုင္းတစ္ခုပဲ ကိုင္ခဲ့တယ္ ၊ လမ္းေပၚတြန္းလွည္းနဲ႔ လိုက္ေရာင္းတာ
မဟုတ္ပဲ စက္႐ံုအေပၚထပ္က ႐ံုးခန္းမွာ ေစ်းကြက္ကိစၥေတြ စီမံခဲ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ့္အေမအျမဲ ဂ႐ုစိုက္ခဲ့တာကေတာ့ သူမရဲ႕ စကတ္ေအာက္နား
လိုင္းပဲ။ ဥကၠ႒ၾကီးေမာ္ဟာ ေမာ္၀ါဒလိုင္းေတြ ခ်ျပခဲ့တယ္ ၊
ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြကို အခု (မ်ားေသာအားျဖင့္) ပယ္လိုက္ၾကပါျပီ ၊
အဲဒီအရပ္ေဒသေတြမွာ အခုေရပန္းစားေနတာက အေရွ႕အေနာက္လိုင္းရဲ႕
လွည့္စားေျပာဆိုမႈေတြပဲ။ အီယမ္ဘစ္လိုင္းရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကေတာ့
က်ဆင္းခဲ့ပါျပီ ၊ `ငါ´ ဆိုတယ္ ဘယ္သူလဲ မသဲကြဲေတာ့ ၊ `သင္´ ဆိုတာေတာင္
ဘယ္သူ႔ကိုေျပာေနတာလဲ။ လိုင္းတစ္လိုင္းျပဳလုပ္ရင္ သတိထားရမွာက
ဘာကိုလိုင္းအတြင္းထည့္ျပီး ဘာကိုလိုင္းအျပင္ထုတ္မလဲ ၊
ကမာၻၾကီးဟာ အဲသလိုျဖစ္ေနမွေတာ့ (အာဒံဟာ အရာရာကို
အမည္ေပးခဲ့တာထက္ အေသးစိတ္ခ်ျပခဲ့တာပါ)။ ကဗ်ာပုဒ္တိုင္းမွာ
ကဗ်ာဖြဲ႕နည္းအတြင္းခံလိုင္နင္ရွိပါတယ္ ၊ အခ်ိဳ႕လိုင္နင္ေတြကို
ေႏြရာသီ၀တ္ဆင္မႈအတြက္ ဇစ္ျဖဳတ္ျပီး ဖယ္ထုတ္လိုက္လို႔ရတယ္။
စိတ္ကူးသက္သက္လိုင္းေတြဟာ လူမႈအေရျပားေပၚမွာ
သမိုင္းရဲ႕ ဓါးခၽြန္နဲ႔ ကမၺည္းထိုးထားတာေတြျဖစ္တယ္။
ဒီကာလမွာ ကဗ်ာျဖစ္မျဖစ္ကို လိုင္းေတြရွိမရွိနဲ႔ သိလို႔ရတယ္
စကားေျပမွာ လိုင္းေတြပါရင္ အဲဒါကဗ်ာပုဒ္ျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္။
သပိတ္တားလိုင္းေလာက္သင္ခန္းစာေပးတာ အျခားဘယ္လိုင္းမွ
မရွိဘူး။ ေဘးဒုကၡအေပးဆံုးကေတာ့ မ်ိဳးႏြယ္လိုင္းပဲ။ ႐ုရွမွာ
အားလံုးပူပင္ေနရတာက လိုင္းတန္းရွည္ေတြခ်ည့္ပဲ ၊ အေမ
ရိကမွာေတာ့ တင္းၾကပ္တဲ့ စြပ္ျပဳတ္တန္းစီလိုင္းပဲ။ `အကၡရာ
တင္ဖို႔ ေဆာက္လိုတယ္´ ဆိုေပမယ့္ ဇာတ္သမားအတြက္ေတာ့
ေျပာရမယ့္လိုင္း အခ်ိတ္အဆက္ကို အခ်က္ျပရတယ္။
သခ်ၤာမွာ ေျပာၾကတာက လိုင္း ၂ လိုင္းရွိမွ ေထာင့္တစ္ခု
လုပ္လို႔ရတယ္ ၊ ဒါေပမယ့္ မာဂရီတာ အရက္တစ္ခြက္အတြက္
Lime (သံပုရာသီး) တစ္လံုးပဲလိုအပ္တယ္။

ခ်ားလ္စ္ ဘန္းစတီးန္
‘Of Time And The Line’
(ေဇယ်ာလင္းျပန္ဆိုသည္)


No comments:

Post a Comment