သိမ္ငယ္သူ ဖရန္႔ကပ္ဖကာ ေကာင္းမႈ


သားရဲတိရစာၦန္လိုလို သူေတာ္စင္လိုလို
သဲကႏၲာရလိုလို လူေနထူထပ္သလိုလို
ငါ သတိမခြ်တ္ယြင္းပဲ တံလွ်ပ္နဲ႔ေရ ေရာေႏွာေနေပါ့
ဒီခရီး ဒီလမ္း မ်က္စိသူငယ္နားသူငယ္အေပါက္ရွာ
အထင္အျမင္ေသးစြာ ငါ့ကိုဘယ္ကလာသလဲ ဇြတ္ေမးႀက
ဘယ္ကိုသြားေနတာလဲ စစ္ေဆးႀက ေမးျပီးေမာင္းထုတ္ႀက
အားလံုးသူစိမ္းေတြ ဘဝခ်င္းကျခားနားေနေပါ့
ငါမေတာက္ပပဲ မတြန္႔ဆုတ္ခဲ႔တာဘာေႀကာင့္လဲ
ဒီခရီးလမ္းမွာ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္
ကြယ္လြန္သူ ဖရန္႔ကပ္ဖကာလည္း ျဖတ္သန္းသြားခဲ႔လို႔ပဲ။ ။
ထြန္းေဝၿမင့္ 
(ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ ဇြန္လ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္)
 
 

No comments:

Post a Comment