တနလၤာေန႕မ်ား


တနလၤာေန႕ဟာ တနလၤာေန႕လို
ေရာက္ေရာက္လာပံုဟာ
ျမန္လြန္းျပီး
တခ်ိဳ႕ေန႕ေတြကိုမ်ား ေက်ာ္လာသလားလို႕
ထင္ရတဲ့ တနလၤာေန႕ဟာ
တနလၤာေန႕မွာ
ေရာက္လာျပန္ျပီး
အရာကိစၥေတြကို ႏွစ္ခါျပန္ လုပ္ရတတ္တယ္ ဆိုလို႕
ငါတို႕ ေရွာင္တတ္တဲ့ တနလၤာေန႕ဟာ
ဘယ္ေရွာင္လို႕ရမလဲေျပာျပီး တနလၤာေန႕ဟာ
တနလၤာေန႕မွာ
တနလၤာေန႕ ေရာက္လာခဲ့ျပန္ပါတယ္ ေပ့ါေလ။
တနလၤာေန႕၊ တနလၤာေန႕၊ တနလၤာေန႕
တနလၤာေန႕ ဆိုသလိုေပ့ါေလ။

ေအာင္ခ်ိမ့္
ခ်င္းတြင္း၊ ေမ-ဇြန္ ၂၀၁၃


No comments:

Post a Comment