ေယာက္လမ္း


ေရာက္မွပဲ
လမ္းနာမည္ ကို ျပန္သတိရတယ္။
အာရံုငါးပါးေနာက္လိုက္ရင္း
ကိုယ္ဟာ လားရာကိုေမ႔
ကိုယ္ဟာ ေန႔ရက္ကိုေမ႔။

အစိမ္းေရာင္ ေဘလ္ဘုတ္
အေဆာက္အဦ အနီၾကီး
အနက္ေရာင္က်ီးေတြ။

ဂ်ပန္ျပည္ျဖစ္ထုတ္ကုန္
ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ခံုညိဳေလး။
သမၼတ ကို ေက်ာေပးလို႔။


ေက်ာ္ညိဳေသြး

FB စာမ်က္ႏွာေပၚမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ 

No comments:

Post a Comment