ခ်က္စ္ေလာ မီေလာ့ရွ္ေျပာတဲ့ ‘အမွန္တရားလိုက္စားျခင္း’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္

ျပႆနာက ဘ၀ကို ကဗ်ာလို႕ထင္တာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။
ကဗ်ာဟာ ျပႆနာပဲေလ။ ဘ၀ကေတာ့ အရွင္းၾကီး၊ ေဖာက္ထြင္းျမင္။
ေဖာက္ထြင္းျမင္တာကိုက ျပႆနာရဲ႕အစိတ္အပိုင္း။
နားေကာင္းသူဟာ စကားေတာင္းေပမယ့္ စကားထဲမွာ နားစရာ
ပါမလာခဲ့ဘူး။ ေတာက္ေလွ်ာက္ပဲ။ ဘယ္မွာမွ ကြန္းခိုရာ ဘာသံမွ။
ေခတ္ၾကီးဟာ ဟိုတုန္းကနဲ႕ မတူေတာ့ဘူးတဲ့။ အဲဒါ ဘာနဲ႕
တူသလဲေမးေတာ့ ျပႆနာ မရွာပါနဲ႕တဲ့။ အဲဒါ ျပႆနာ။
ဘာသာစကားကေတာ့ လူတန္းစားတိုက္ပြဲနဲ႕ မဆိုင္ခဲ့လို႕လား။
အခု လက္ငင္းျဖစ္ေနတာေတြကို ေနာက္က်ိေအာင္ မေမႊပါနဲ႕။
ေဖာက္ထြင္းျမင္ေနရတာ ျပႆနာကိုယ္တုိင္ပဲ။ အဲဒါကို
ဘယ္လို ကဗ်ာလုပ္။ ဘယ္လိုလုပ္ ကဗ်ာ…။
ကဗ်ာသမားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘ၀နဲ႕မရုန္းကန္ပဲ ကဗ်ာ
ေရးခ်င္ေနၾကတာ၊ ေရးေနၾကတာ၊ ျပႆနာ၊ ဘ၀က စ
မိမိကို ဘာက ဘာနဲ႕ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ထားသလဲ၊ ဘာ ဘယ္။
အဲဒါ သိစရာမလိုဘူး။ မိမိ ဘယ္သူဘယ္၀ါ ဘာေတြ႕ၾကံဳခံစားပဲ။
ျပႆနာ။ မိမိကိုယ္မိမိပဲ ေဖာက္ထြင္းျမင္ အစစ္အမွန္၊ သစၥာ။
စံနစ္ဟာ အျမစ္ထဲအထိ နစ္၀င္ေနျပီ။ ျမစ္ဟာ နစ္ေနျပီ။
ႏိုင္ငံေရး ေဘးအႏၱရယ္ၾကီး က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ သဘာ၀။
အဲဒါ ဘ၀လား၊ အရွင္းၾကီး။ ေဖာက္ထြင္းျမင္။ ဘာ ဘယ္။
အႏွစ္ ၃၀၊  အႏွစ္ ၆၀၊ တို႕ေပါင္တဲ့ ေျမ။ ဘယ္လိုလုပ္ ကဗ်ာ…။
အင္အားၾကီး အာဏာၾကီး ပုရိသတစ္ေယာက္ကို ဗဟိုျပဳ၍
ေတာက္ေလွ်ာက္ပဲ၊ ႏွစ္ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀။
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြကို ပ်က္ႏိုင္ေခ်ေတြက ဖ်က္သြားတယ္။
ကဗ်ာဟာ ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာင္လာတယ္။
ပံုသ႑ာန္ဟာ ဘ၀ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာင္လာတယ္။
ဘ၀ဟာ ကဗ်ာအမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာင္လာတယ္။
စာသား အပိုင္းအစေတြ၊ အေရးအသား ရသေတြနဲ႕
ဘ၀ကို ရက္ထည္လုပ္၊ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ ထင္ဟပ္။
သံခေမာက္ေဆာင္းထားရတဲ့ သုိးေတြရဲ႕ သားေရ၊ သစၥာတရား။
ျပဳလုပ္ထားတာေတြပဲေလ၊ ယံုစရာမွ မရွိတာ။
ျပဳလုပ္ထားတာေတြပဲေလ၊ ယံုစရာ ဆိုတာ။
ဘ၀ဆိုတာ၊ ကဗ်ာဆိုတာ၊ ေခတ္ၾကီးဆိုတာ။
အဆိုျပိဳင္ပြဲမွာ ဘယ္သူအသံ အေကာင္းဆံုးလဲ
အရွင္းၾကီး၊ ေဖာက္ထြင္းျမင္၊ ျမစ္ဟာ ရုန္းေနျပီ။

ေဇယ်ာလင္း
၁၅၊ ေမ၊ ၂၀၁၁
(ကဗ်ာဆန္ေနျခင္း ကဗ်ာစာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္)


No comments:

Post a Comment