ေတာင္ပံရ အေရးသမား

ျခားနားဖို႕ လြယ္ကူတယ္
တူညီလိုက္ဖို႕လည္း မခက္ခဲဘူး

ေတာင္ပံရ အေရးရသ ပညာရွင္
ေတာင္ပံရ ေခတ္ေရးေခတ္ရာ အေရးသမား
ေတာင္ပံရ အျမင့္ေၾကာက္ျပီး အျမင့္တက္သူ

ရင့္ တာဟာ အေတြ႕အၾကံဳ ၾကိဳးစားရသလို
ႏု တာလည္း အရသာ ထိမိျပန္တယ္
ဒီေတာ့ ငါတို႕ၾကက္ဖ ရွံဳးရွံဳး ႏိုင္ႏိုင္ 
တရားက အသက္မရွိ အသက္မ၀င္တာမေကာင္းပါဘူး
တရားျဖစ္လို႕ တရားေသဆိုရင္ ပိုလို႕ေတာင္ မေကာင္းေသးတယ္

မွန္ကိုၾကည့္လို႕ အမွန္ျမင္ရရင္ ေလာင္းမလား
အမွန္ဟာ မွန္ထဲမွာ မရွိ၊ ပန္းကန္ထဲမွာဆိုရင္
သိပ္ကို လက္ေတြ႕ရႊံ႕ပိတ္ ေျပာေတာ့မယ္
အဘယ္ဟင္းလ်ာေတြ အဖိုးထုိက္တန္ဆံုး အယဥ္ေက်းဆံုး
အဘယ္ယမကာေတြ တန္ဖိုးအၾကီးဆံုး အျငိမ့္ေညာင္းဆံုး
မိုးထိ ကမၻာ့ျမင့္မား ယဥ္ေက်းစရာမ်ား
ပန္းကန္ျပားနဲ႕ ခြက္အတြင္းမွာ
အမွန္တရားနဲ႕ အရွက္ဆန္ဆန္ဆိုရင္ နီးစပ္မလား

ေတာင္ပံရထားလို႕ စကားလံုးကို တာ၀န္မခံတာ
တာ၀န္ခံေစခ်င္ရင္ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာဆီသြား
သူကေတာ့ ကြန္ဒံုခၽြတ္ ေလခၽြန္ ထြက္သြားေလျပီ။       ။

လူဆန္း
၂၀၀၅
'ဟုဆိုသူ' ကဗ်ာစာအုပ္မွ      

No comments:

Post a Comment