လ၀န္း


ဆြဲဖြင့္လိုက္တယ္။
ေမ်ာတက္လာတဲ့ အလင္းမွာ
အၾကည္ဓါတ္ကေလး ေစြ႕ေစြ႕ခုန္လို႕။
ေလာကထဲ
အေမွာင္ျဖင့္ တေရးႏိုး
ေသြးဆိုးတို႕ စီးဆင္းခဲ့ရာ။
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္
ပန္းတို႕ ပြင့္ခဲ့ပါေစ
စမ္းတို႕ စီးခဲ့ပါေစ
ေတာတို႕ စိမ္းခဲ့ပါေစ။
ရယ္သံမ်ား
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ား
ဒီေျမ ဒီကမၻာ
ဒီအတိုင္း ရွိခဲ့ပါေစသား။  

ကိုထက္(ေရဦး)

(ၾကယ္မ်ားနဲ႕အတူ ေခတ္ေပၚကဗ်ာစာအုပ္မွ
ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္)

No comments:

Post a Comment