ေပ်ာ္ရႊင္စရာေန႔မ်ား ၄

ေပ်ာ္စရာမ်ား လမ္းကိုျဖတ္ကူးေနၿပီ
ေပ်ာ္စရာမ်ား အေပၚထပ္ကို တက္သြားၿပီ။

ေပ်ာ္စရာမ်ား မေျပာမိေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္
ေပ်ာ္စရာမ်ား ေျပာမိသမွ် ၾကားႏိုင္ၾကပါေစ
ေပ်ာ္စရာမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ
ေပ်ာ္စရာမ်ား ရုတ္တရက္ ေမ့သြားတယ္
ေပ်ာ္စရာမ်ား အစက ျပန္ေျပာရတဲ့အခါ။

ေပ်ာ္စရာမ်ား မီးေလာင္ေနၾကတယ္
ေပ်ာ္စရာမ်ား ေျပးလႊားေနၾကတယ္
ေပ်ာ္စရာမ်ား ဟိုတစ္ကြက္ ဒီတစ္ကြက္
ေပ်ာ္စရာမ်ား ညာသံတေဟးေဟး
ေပ်ာ္စရာမ်ား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခန္းမထဲ။

ေပ်ာ္စရာမ်ား ရွိတာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္
ေပ်ာ္စရာမ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲ သယ္ယူသြားၾကပါ
ေပ်ာ္စရာမ်ား လြတ္လပ္ၾကပါေစ
ေပ်ာ္စရာမ်ား ေရႊဘိုငလ်င္
ေပ်ာ္စရာမ်ား ရခိုင္ေဒသ
ေပ်ာ္စရာမ်ား ကဗ်ာထဲထည့္ေျပာၾကတဲ့အခါ
ေပ်ာ္စရာမ်ား ကဗ်ာမ်ား ျဖစ္လာၾကတဲ့အခါ
ေပ်ာ္စရာမ်ား ေရးသားပံုႏွိပ္ခြင့္
ေပ်ာ္စရာမ်ား ေျပာစရာမလိုေအာင္ ေျပာႏိုင္ၾကပါေစ။

ဒီလိုဆိုရင္ျဖင့္ ငါ့ကဗ်ာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးပဲ
ဒီလိုဆိုရင္ျဖင့္ ငါ့ကဗ်ာ ေပ်ာ္ေအာင္
ဒီလိုဆိုရင္ျဖင့္ ငါ့ကဗ်ာ ဘယ္လိုမွ မေပ်ာ္ႏိုင္
ဒီလိုဆိုရင္ျဖင့္ လမ္းဆံုေတြမွာ တစ္ခ်ိန္တည္း
ဒီလိုဆိုရင္ျဖင့္ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားေဆာက္ၾကသလို
ေပ်ာ္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ တို႔တစ္ေတြ ေရွ႕မဆက္ႏိုင္
ေပ်ာ္စရာကဗ်ာမ်ားေရးတဲ့အခါ။    ။

မိုးေ၀း



No comments:

Post a Comment