အယ္ဒီတာအၾကိဳက္ကဗ်ာက႑၊ ခ်ိဳပိန္းေနာင္

စစ္ျဖစ္တဲ့ည ကတည္းက ပုန္းေနခဲ့တယ္ဒီမယ္
ဟိုဘက္ခန္းက အသံေတြကို တဆိတ္ တိုးေပးစမ္းပါ ။
ေဒါက္ဖိ္နပ္သံေတြ တဂိ်ဂ်ိေတြ
ဖုန္း Ring Tone ေတြ တဂိ်ဂ်ိေတြ
ၾကက္သီးထသံေတြ
သြားၾကိတ္သံေတြ ၊ အံၾကိတ္သံေတြ
တဂ်ိဂ်ိေတြ ။

ဒီမယ္
အေရွ႔က အခန္းကို အသံတဆိတ္ တုိးေပးစမ္းပါ ။
ဇြန္း ခက္ရင္းသံပြတ္တိုက္သံေတြ
အ၀တ္စ ခ်င္း ပြတ္တိုက္သံေတြ
စာအုပ္နဲ႕ ခဲတံ ပြတ္တိုက္သံေတြ
တဗ်င္းဗ်င္းေတြ ။
အသက္ရွဴသံေတြ တရွဲရွဲေတြ
အေျခာက္ ခံ စက္ေတြ တ၀ုန္း၀ုန္းေတာက္ေလာင္သံေတြ
ညာဘက္ခန္းမွာေရာ ။

ဒီမယ္
တဆိတ္ေလာက္ တိုးေပးစမ္းပါ ။
အိမ္ျပာေတာ္ထဲက ခိုသံ တဟင့္ဟင့္ေတြ
ဘာမွမလုပ္တဲ့
နုိဗယ္ဆုနဲ႕ အခ်ပ္ပို ျငိမ္းခ်မး္ေရး
ေတးသံေတြ တိုးေပးပါ ။ ရပ္ေပးစမ္းပါ ။

ဆဲဆုိသံ ၊ မတရားသျဖင့္ ျပဳက်င့္သံ ၊ လိင္ဆက္ဆံသံ ၊ ကေလးငိုသံေတြ
ေက်းဇူးျပဳျပီး တိုးေပး ရပ္ေပးၾကစမ္းပါ ။
ပုတက္ ပုတက္ နပိုလီယံ တပ္ဦးက ကုန္းေအာ္သံေတြ
ေက်းဇူးျပဳျပီး တုိးေပး ရပ္ေပးၾကစမ္းပါ ။

သာမိုစတက္ ငရဲခန္းေတြမွာ လူစင္စစ္က ၀ဲေတြထုူလာ ။ နူလာ ။ ဒူလာ ။ အကုန္လာ ။
စိတ္ဓါတ္ေတြ ရြဲလာ ။ ကြဲလာ ။ ဖာျဖစ္လာ ။
ေခတၱ (မဟုတ္)
ေက်းဇူးျပဳျပီး တုိးပါ ။ ရပ္္ပါ ။

ေမွ်ာ္စင္ေပၚက ေရာမ အေရးအခငး္ေတြ ၊ ဇာအေရးအခငး္ေတြ ၊
ဘိုးဟီးမီးယားေတြ ၊ ခရူးဆိတ္ေတြ ၊ ေတာင္နဲ႕ေျမာက္ ခြဲျခားျခင္းေတြ ၊
ငလ်င္နဲ႕ ဆူနာမီ ၊ နာဂစ္နဲ႕ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး .. ငတ္မြတ္ျခင္းေတြ ၊
ပထမ ၊ ဒုတိယ ၊ တတ္ိယ ၊ စတုတၳ .. စသျဖင့္ ကမၻာ့စစ္ေတြ ..

ေက်းဇူးျပဳျပီး အားလံုး တုိးလိုက္ ရပ္လုိက္ၾကစမ္းပါ ။
တယ္လီဗီြးရွင္းထဲကေန လွမ္းလွမ္းျမင္ေနရတာ စိတ္မခ်မ္းသာ ။        ။


ခိ်ဳပိန္းေနာင္
(December 8th , 2012)

(from Cho Pain Naung's FB )

No comments:

Post a Comment