အယ္ဒီတာအၾကိဳက္ ကဗ်ာက႑၊ မ်ိဳးေတဇာေမာင္


ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္


ေျခေထာက္တစ္ဖက္ ျပတ္ေနတဲ့ ကမာၻႀကီး
လက္တစ္ဖက္ ျပတ္ေနတဲ့ ကမာၻႀကီး
ေဟာဒီ အဂၤါမစုံေတာ့တဲ့ ကမာၻႀကီးမွာ
ငါတုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ၾက။

ဂ်ပန္ေခတ္ ေအးက်င္းထဲမွသည္
ဖားကန္႔ဘက္က အေျမာက္သံေတြအထိ
ငါတုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ၾက။

ငါတုိ႔ အလယ္႐ုိးမသစ္ေတာႀကီးေတြ ေနရာမွာ
ဟုိတယ္ေတြနဲ႔ စူပါမားကက္ေတြ
အဲ့ဒီမွာလည္း ငါတုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ၾက။

လယ္မရွိေတာ့တဲ့ ငါတုိ႔ လယ္သမားေတြ
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီ ဆြဲၾက။

ေဟာ့ဒီမွာ စစ္ပြဲေရာင္းရန္ ရွိသည္
ေဟာ့ဒီမွာ သစ္ေတာေရာင္းရန္ရွိသည္
ေဟာ့ဒီမွာ ျမစ္တစ္စင္း ေရာင္းရန္ရွိသည္
ေဟာ့ဒီမွာ ေတာင္တန္းတစ္သြယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္
အေရာင္းအဝယ္သမား ငါတုိ႔ ဗမာေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေရာင္းၾက။

ဖ်ားနာေနတဲ့ ကမာၻ
ဖ်ားနာေနတဲ့ ဗမာ၊ အဲ့သလုိ ...။
ငါတုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ၾက။

မ်ိဳးေတဇာေမာင္
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂

(Face Book စာမ်က္ႏွာေပၚမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္)

No comments:

Post a Comment