ေမးခြန္းမ်ားသို႕
ကၽြန္ေတာ္ ထုတ္လႊင့္ေနသည္မွာ
ေခတ္ေပၚအႏုပညာ မဟုတ္
ေခတ္ေပၚကဗ်ာ မဟုတ္၊ ကဗ်ာ မဟုတ္
၀တၳဳ မဟုတ္၊ စကားေျပ မဟုတ္
ဘာမွ မဟုတ္။

ဘာမွမဟုတ္, ဟုတ္လား
ဘာမွ မဟုတ္ဘူးလား။

မျပည့္စံုဘူး။
အျပည့္အစံုက
ဘာမွမဟုတ္ကို ေရႊျဖစ္ အဂၢိရတ္ထိုးတာ။

ဒါျဖစ္ရင္။
ႏို႕
လွဳပ္လွဳပ္ လွဳပ္လွဳပ္ လွဳပ္လွဳပ္ လွဳပ္လွဳပ္ လွဳပ္လွဳပ္
လုပ္ျပီးရင္း လုပ္
လုပ္ျပီးရင္း လုပ္
ခင္ဗ်ား အလုပ္လုပ္ေနတာ
ကၽြန္ေတာ္တို႕ မ်က္ေမွာက္မွာ
စာေၾကာင္းေတြစီ
စာေၾကာင္းေတြသီ။

အဲဒါ
ေအး။
ငါလုပ္တာ လိုက္မလုပ္နဲ႕
မင္းလုပ္ခ်င္တာ မင္းလုပ္။   

ေအာင္ခ်ိမ့္

အယ္ဒီတာ မွတ္ခ်က္

အထက္ပါ ကဗ်ာကို ေဇယ်ာလင္း၏ ကဗ်ာဗိသုကာဂ်င္နီယာ ေအာင္ခ်ိမ့္’
ေဆာင္းပါး (ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ-၂၀၀၈ ဇူလိုင္လထုတ္)မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
ကဗ်ာေလ့လာခ်က္သေဘာအရ သေကၤတျဖင့္ လိုင္းစီထားေသာကဗ်ာကို
လိုင္းျပန္ျဖည္၍ တဆင့္ ကူးယူေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းကဗ်ာမွာ
ပိေတာက္ပြင့္သစ္ ၂၀၀၈ ဧျပီဟု ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။


No comments:

Post a Comment