ေတးမ်ား ၆
ဒီေန႕
ေတြ႕ခဲ့ၾက။
ထူးရဲ႕လား!
ထမင္းစားျပီးျပီလား! ။
ၾသ၊ အဓိပၸါယ္က ဘာတဲ့လဲ
မင္းက ဘယ္သူလဲ။
“မမွားဘူး” နဲ႕ “မမွန္ဘူး” ၾကား
လြန္းထိုးခဲ့ၾက
မင္းလို
ငါတို႕ပဲ။
ပစ္တိုင္းေထာင္အရုပ္
ၾကိဳးရွဳပ္ခဲ့ၾက
မင္းလို
ငါတို႕ပဲ။
အခ်ိန္္ဆိုတာ
ျဖဳန္းတတ္ရင္ ကုန္တာပဲ
မင္းလို
ငါတို႕ပဲ။
မေပ်ာ္မရႊင္နဲ႕
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ၾကီးေနခဲ့ၾက
မင္းလို
ငါတို႕ပဲ။
မုန္႕ေ၀ေတာ့ မရ
တုတ္ေ၀ေတာ့ ရၾက
မင္းလို
ငါတို႕ပဲ။
ေရငတ္တုန္း
ကုန္းေခါင္ေခါင္ေရာက္ၾက
မင္းလို
ငါတို႕ပဲ။
ေခါင္းကိုက္ၾက၊ ေခါင္းမူးၾက
ေအာ့အန္ၾက
ေဆးကုၾက
လူ႕ဘ၀ဆိုတာ ဖက္တြယ္ၾက
မင္းလို
ငါတို႕ပဲ။
မိန္းမေတြ အလွျပင္ၾက
ေယာက္်ားေတြ အလုပ္ၾကိဳးစားၾက။
ယားလို႕ေတာင္ မကုပ္အားလဲ
ေမးခြန္းေတြေမးၾက၊ ေမးၾက။
ဒီစာမ်က္ႏွာေပၚက ငါ့ျခစ္ရာမ်ား
ခင္ဗ်ားအသံကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ပါေစသား။  

ေအာင္ခ်ိမ့္

ဒီစာမ်က္ႏွာေပၚက ငါ့ျခစ္ရာမ်ား
(လူငယ္တစ္ေယာက္စာအုပ္တိုက္)

No comments:

Post a Comment