အယ္ဒီတာအၾကိဳက္ ကဗ်ာက႑ (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

တံခါးရြက္ႏွစ္ခု


တံခါးရြက္ႏွစ္ခုဟာ
အလုပ္ရႈပ္တယ္ ။

ေသတဲ႔လူေသတယ္
ရူးတဲ႔လူရူးတယ္ ။

အမွန္တကယ္
တံခါးရြက္ႏွစ္ခုဟာ
အလုပ္ရႈပ္တယ္ ။

မေျပာသင္႔ေသာစကားကိုေျပာေနဆဲ
ေျပာသင္႔ေသာစကားကိုေမ႔ေနဆဲ
ငါ႔အရိပ္လည္းသမံတလင္းမွာၿငိေနဆဲ ။

စိတ္ေမာစရာ
ငါေျခတင္ထားတဲ႔ခံုကမၿငိမ္ဘူး
ငါလက္တင္ထားတဲ႔ပခံုးကမၿငိမ္ဘူး

ငါ႔အနားမွာ
ဘ၀ကိုေျပာင္းျပန္လြမ္းတဲ႔ေလခၽြန္သံ ။

တံခါးရြက္ႏွစ္ခုနဲ႔ပက္သက္လို႔ေတာ႔
ကၽြန္ေတာ႔မွာမူရင္းမရွိဘူး ။ ။


ခင္ေဇာ္ျမင္႔

ဟန္သစ္ အမွတ္ ၉၉ မွ

No comments:

Post a Comment