ဒုကၡနဲ႕တည့္တည့္က နတ္သား

ဆုေတာင္းခန္းအတြင္း
အျမစ္ေတြ တန္းလန္းက်

ဒုကၡက ေနာက္ျပန္ဆုတ္ဖို႕ရာ
နတ္တို႕မွာ
ဘ၀တစ္ခုမရွိခဲ့။

ေျခရာေတြေျခာက္ကမ္းပါးျဖစ္၊
ေသျခင္းကိုရွဴရွိဳက္တဲ့
နံရံေပၚ
င့ါဘယ္သူေရးဆြဲသလဲ

သံသရာသည္ အေတြ႕ထူးစြ။ ။

ေမာင္သိန္းေဇာ္
(ႏွင္းရည္စက္လက္ + ရွဳေမွ်ာ္ခင္း ၂၁) ကဗ်ာစာအုပ္မွ

No comments:

Post a Comment