ဝသုျႏၵီ မေဟသီ

မကိုဋ္နဖူးစီး
ေျပာင္ဟီးသတင္းေပး
ေရႊေခၽြး ေငြေခၽြး လက္ယပ္ေခၚ
ထန္းလ်က္က တဆုပ္
သၾကားရုပ္ ေလာကနတ္
ႏႈတ္ျမတ္အခ်ိဳတည္
၀မ္း၀ယ္ဘ၀ေျပာင္း
ေခါင္းဆယ္လံုးဒႆ
မာယာျပသီတာငယ္ကို.. လို…။


ဘယ္မ်က္လံုးကန္း
စိုးရိမ္စမ္းေလွ်ာက္
၀ဲဘက္ေရာက္ေလေၾကာင္
ေအာင္အတိတ္နဲ႔ ေခ်ာင္ပိတ္မိသူမ်ား
ပီတိအျပားလိုက္ကပ္ေတာ့သတည္း။

မိေႏွာင္း

မိေႏွာင္းေရးတဲ့ ေႏွာင္းသစၥာ ကဗ်ာစာအုပ္
၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာ။ ၾကယ္နီစာအုပ္တိုက္

(တကယ္ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္က ကဗ်ာပါ
၁၉၇၀ စြန္းႏွစ္ကာလ စက္မွဳတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ
စုထုတ္တဲ့ လက္ေရး ဖေယာင္းလွည့္ကဗ်ာစာအုပ္ “ပင့္ကူအိမ္နဲ႕ ေဒါင္းျမီးကြက္”
ကဗ်ာစာအုပ္ထဲမွာ ပါခဲ့တာပါ)

No comments:

Post a Comment