စေနေန႔၌မိုးခိုျခင္း

ေကာင္းကင္က…
ပင္လယ္တစ္ခု ေမွာက္က်လာသမ်ိဳး
မိုးဟာ…
ေနေရာင္ျခည္ေတြ ရႊဲစိုေလာက္ေအာင္ရြာလို႕
အသံဗလံေတြ ေမ်ာပါသြားေလာက္ေအာင္ရြာလို႕
အခ်ိန္နာရီေတြ နစ္ျမဳပ္ကုန္ေလာက္ေအာင္ရြာလို႕။

ငါကေတာ႔…
ေခ်ာင္က်က် လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ
မိုးခိုမိေပါ႕။

ဟိုမွာ…
တံစိတ္ျမိတ္ေအာက္က ခိုတစ္ေကာင္
အသံုးမက်တဲ႔ အေတာင္နဲ႔၊
ေမွာင္လည္းေမွာင္၊ တိတ္လည္း တိတ္ဆိတ္
(မိုးသံကလြဲလို႔ေပါ႔ေလ)။

ဒီလိုနဲ႔…
မိုးကလြဲလို႕
အားလံုးနဲ႔ လြဲခဲ႔ေပါ႕။

သစၥာနီ

FB တြင္ Kyaw Oo တင္ထားေသာ ပို႕စ္မွ ကူးယူ၍ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment