အနီေရာင္ျဂိဳဟ္သား

ေရခဲျမစ္လို
သူက ငါတို႕ ကိုယ္ေတြထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့တယ္
ငါတို႕ နားရြက္ေတြထဲမွာ သူရွိခဲ့တယ္
ငါတို႕ စကားလံုးေတြထဲမွာလည္း သူရွိခဲ့တယ္
ငါတို႕ အသံေတြထဲမွာလည္း သူရွိခဲ့တယ္
ငါတို႕ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းေတြထဲမွာလည္း သူရွိခဲ့တယ္
"အိုစမာ ဘင္လာဒင္" ဟာ ေခါင္းကို ပစ္ခ်ခံလိုက္ရတယ္
ေခါင္းထဲမွာ ဘာမွမရွိပဲ
ေခါင္းကို က်ည္ဆန္လာမွန္တာနဲ႕ ေသေရာတဲ့
သူ႕"ဒီအန္ေအ"ကို သူ႕ေနာက္မွ ေသမယ့္
"ကဒါဖီ"ဆီကေန ရတယ္
တိမ္တိုက္ဆိုတာ တစ္ေနရာကို သြားစရာရွိလို႕
ေရြ႕လ်ားေနတာမဟုတ္

ရည္ရြယ္ခ်က္မထားေလ
ဘ၀ဟာ ပိုျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ေကာင္းေလ...။

ေမာင္ဖီလာ
(ျမန္မာသစ္ ရသစံုမဂၢဇင္း ဇူလိုင္ ၂၀၁၁ မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္)

1 comment: