အခ်င္းခ်င္းဖတ္ဖို႕

ကဗ်ာဆရာ လွသန္း က်န္းမာေရးအေျခအေနဆိုးဝါးေနသျဖင့္ ေဆးရံုတင္ထားရသည္ဟု ၾကားသိရသည့္အတြက္ Burmesepoetryfoundation Group မွမ်ားစြာစိုးရိမ္ပူပင္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။ ကဗ်ာဆရာ လွသန္းႏွင့္ နီးကပ္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ကဗ်ာဆရာ ေနႏြယ္၏ ကဗ်ာတပုဒ္ကို တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။

Burmesepoetryfoundation Group


အခ်င္းခ်င္းဖတ္ဖို႕ဒုန္းစိုင္းသည္

နတ္ဝင္သည္

ေမွာ္ဝင္သည္

ဆံပင္ရွည္တရမ္းရမ္း

ပါးစပ္အုံ တရမ္းရမ္း

လက္မရြ႕ံ တရမ္းရမ္း

သင္သည္ကား လွသန္း

အစားထိုးခြဲစိ္တ္လို႕မရတဲ့ၾကည္ေမာင္သန္း

ဇမၺဴဒိတ္ နိမိတ္ထြန္း သန္း။ေမာင္သီးသန္႕ေရ

ရန္မခ ပါေစနဲ႕

သိုက္သိုက္ဝန္းဝန္းစံရပါေစ

လိပ္ျပာသန္႕ သန္႕ပါေစ။

ေနႏြယ္

မတ္လ ၂၀၁၁

No comments:

Post a Comment