ကိုယ္ပိုင္ ဟယ္လီေကာန္


မိုက္ကယ္ေလာင္လီဖို႕


ကေလးဘဝက က်ဳပ္ကို ပံုးနဲ႕ စက္သီးနဲ႕ ေရတြင္းေတြ
ေရစုပ္စက္ေဟာင္းေတြက ႏွင္လို႕ မရၾကဘူး၊
မည္းေမွာင္ ေခ်ာက္၊ ေလွာင္ပိတ္မိ ေကာင္းကင္၊
ေရေပါင္းပင္၊ မွိဳ၊ စိုထုိင္းထိုင္းေမွာ္တို႕ရဲ႕ ရနံ႕ကို က်ဳပ္ႏွစ္သက္ခဲ့။

တစ္တြင္းက၊ အုတ္သမံတလင္းမွာ သစ္ေဆြး အဖံုးနဲ႕၊
ၾကိဳးတစ္စရဲ႕ အဖ်ားက ေရပံုး ထိုးဆင္းအသြား
ၾကြယ္ဝတဲ့ ဝုန္းဒိုင္းအသံ က်ဳပ္အရသာ ခံမိ၊
နက္လြန္းသမို႕ ဘာအရိပ္ကမွ မျမင္ရ။

ေက်ာက္တံုး ေျမာင္းေျခာက္ေအာက္က ေရတြင္းတိမ္တိမ္
ငါးျပတိုက္ႏွယ္ အပင္ ထူထူထဲထဲ။
ဒိုက္သေရာေပ်ာ့ထဲက အျမစ္ရွည္ေတြ ဆြဲထုတ္လိုက္ေတာ့
မ်က္ႏွာျဖဴျဖဴတစ္ခု ေအာက္ေျခထက္ ပ်ံဝဲ။

တခ်ိဳ႕တြင္းေတြက ပဲ့တင္သံနဲ႕၊ ကိုယ့္အသံကိုပဲ
သန္႕ျပန္႕သစ္လြင္ဂီတနဲ႕ ျပန္ေပးရဲ႕၊ တစ္တြင္းကေတာ့
လန္႕စရာ၊ ဖန္းပင္၊ ေျမေခြးလက္အိတ္ပင္ရွည္ေတြထဲကေန
က်ဳပ္ပံုရိပ္ေပၚ ၾကြက္ ဒုန္းစိုင္းေျပးေပါ့။

ခုေတာ့ သစ္ျမစ္ေတြထဲ ေခ်ာင္းၾကည့္၊ ရႊံ႕ေစးကို စမ္းၾကည့္၊
နာဆီယာ့စ္မ်က္လံုးျပဴး၊ စမ္းေခ်ာင္းထဲ ျပဴးၾကည့္ဖို႕ဟာ
လူၾကီး ဂုဏ္သိကၡာနဲ႕ မတန္ေခ်ျပီ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ၾကည့္ဖို႕၊
အေမွာင္ထု ပဲ့တင္ဟည္းေစဖို႕၊ က်ဳပ္ ကာရန္သီေတာ့တယ္။ ။

ေရွးမာ့စ္ ေဟနီ
(ဘာသာျပန္ ေမာင္သာႏိုး၊ ေတာေမွာ္ရံုလမ္း စာအုပ္မွ-)

No comments:

Post a Comment