ခ်န္ပီယံ ဒါေပမယ့္ ခ်န္ပီယံခ်န္ပီယံ
ဒီမွာ ခ်န္ပီယံ
ျမန္ျမန္လာပါ ခ်န္ပီယံ
ျမန္ျမန္သြားပါ ခ်န္ပီယံ
ခ်န္ပီယံ ဒါေပမယ့္ ခ်န္ပီယံ။

ခ်န္ပီယံ
ဒါေတြက ဒီလိုရွိတယ္
ဟိုဟာေတြက ဟိုလိုရွိတယ္
ဟိုလမ္းေတြကို မသြားနဲ႕
ဟိုဟာေတြကို မစားနဲ႕
ခ်န္ပီယံ ဒါေပမယ့္ ခ်န္ပီယံ။

နာနတ္သီးထဲမွာ ဝီစကီေတြရွိတယ္
လမ္း ၄၀ ထိပ္မွာ ဂၽြန္မိုးေရ ရွိတယ္
ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းထိပ္မွာ
သူငယ္ခ်င္း ဆိုးတိုင္ပင္ ရွိတယ္
ခ်န္ခဲ့မွာလား ခ်န္ပီယံ
ဆန္ခဲ့မွာလား ခ်န္ပီယံ
ယံခဲ့မွာလား ခ်န္ပီယံ
ဒီေနရာမွာ ဒီဟာထား
ဟိုေနရာမွာ ဟိုဟာထား
ခ်န္ပီယံ ဒါေပမယ့္ ခ်န္ပီယံ။

ခ်န္ပီယံ
လွိဳင္းၾကီးတယ္
အပူၾကီးတယ္
ရင္ပူတယ္
အသံေလးေတြ က်န္ေသးတယ္ ခ်န္ပီယံ
ခ်န္ပီယံ ဒါေပမယ့္ ခ်န္ပီယံ။    

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္
(Idea)

No comments:

Post a Comment