ေရအိမ္ယဥ္ေက်းျခင္းသည္
တစ္ဦးအိတ္ထဲမွ ပိုက္ဆံမ်ား
တစ္ဦးထံသို႕
ညင္သာစြာ ေရာက္ရွိလာရန္လိုသည္။

ပန္းေတြ
ေရေမႊးပုလင္းထဲ ေရာက္ရွိ
သစ္သီးမ်ား
ဝိုင္ပုလင္းထဲ ေရာက္ရွိ
ကၽြန္းပင္မ်ား
ဧည့္ခန္းေဆာင္ထဲ ေရာက္ရွိ
အဏုျမဴမ်ား
ႏ်ဴကလီးယားဗံုးထဲ ေရာက္ရွိ
ဘယ္ေလာက္သိမ္ေမြ႕လိုက္သလဲ။

ေခတ္လူသားသည္
ေရေလာင္းအိမ္သာေပၚမွာ
အညစ္အေၾကးေတြ မျမင္ရေအာင္ထုိင္ေနသလိုေလ
ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေနထိုင္ခဲ့ျပီ။    

သုခမိန္လွိဳင္

(ပင္လယ္မွာေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာအရာ ကဗ်ာစာအုပ္မွ)

No comments:

Post a Comment