နာေရး

ေခါင္း လည္းက်လို႕ရ
ပန္းလည္း က်လို႕ရတဲ့
ဒဂၤါးျပား တစ္ခုလိုေပ့ါေလ။
လူေတြ..
ေအးရာေအးေၾကာင္း ရွာပံုက
ေလငင္ရာ ယိမ္းလို႕
တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ ထိပ္ပုတ္
ေခါင္းပုတ္ လုပ္လို႕
လူေတြ..
ေအးရာေအးေၾကာင္း ရွာပံုက
ရာသီဥတုကို အျပစ္ေျပာလို႕
ဒုကၡကို ယပ္ခတ္လို႕
ဒီေကြ႕မွာ ဒီတက္နဲ႕ေလွာ္လို႕။
လူေတြ..
ေအးရာေအးေၾကာင္း ရွာပံုက
ေနကာမ်က္မွန္ ကို္ယ္စီတပ္လို႕
ကိန္းဂဏန္းေတြကို ဖိုထိုးလို႕
ပြဲေတာ္ရက္ေတြကို ေျမာ္လို႕။
ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းေတြ ဖံုးေနတဲ့ ေျမပံုမို႕မို႕
မနက္ျဖန္ကို
အဲ့ဒီမွာ ျမွဳပ္ခဲ့တာေပါ့။      ။


သစၥာနီ
IMAGE မဂၢဇင္း ဇန္နဝါရီ ၂၀၀၃ 

No comments:

Post a Comment