ညမွာ ပင္လယ္

ညမွာ ပင္လယ္
မိုက္ကယ္ဖို႕


ညမွာ ပင္လယ္၊ အားလံုး မည္းနက္
ေကာင္းကင္ကေတာ့ ခြဲလို႕ရ၊ အားလံုးမည္းနက္။
ပင္လယ္အထက္ ကပ္ရက္၊ ေထာင္လိုက္ တံစဥ္
မီးလွ်ံဝါဝါ လဆန္း
လ အထက္ တည့္တည့္မွာက
ဂႏၶမာ ဝါဝါ ၾကယ္၊
ေသာက္ရွဴးၾကယ္။

အားလံုး မ်ဥ္း တစ္ေျဖာင့္တည္း
ဒီေတာ့ ငါတို႕ ေတြးမိ ဒါ ညတိုင္း
ျဖစ္သလား၊ ႏွစ္တစ္ရာမွ တစ္ၾကိမ္လား
ငါတို႕ေတြးမိ၊ အဲဒီ အခ်ိန္


ပင္လယ္ ယိမ္းလွဳပ္၊ ေကာင္းကင္ ေရႊ႕ေျပာင္း
လ လွည့္ေကြ႕၊ ၾကယ္ ေခ်ာ္လဲက်


အခ်ိန္မရေတာ့ဘူး
ဓါတ္ပံု မရိုက္မိ
         အခ်ိန္မရ၊ ဒါနဲ႕ ၾကည့္ေနၾကရ
                       တစ္ညလံုး အိပ္မရၾကေတာ့


ျငိမ္ျငိမ္ လွဲမေနႏိုင္
စကားေျပာ ရပ္မပစ္ႏိုင္ .....


သုဇာတာ ဘတၱဒ
"ေမ်ာက္အရိပ္မ်ား" ၊ ၁၉၉၁ 


ေမာင္သာႏိုး ဆြတ္ပ်ံ႕ဖြယ္ေအာင္ စာအုပ္မွ 

No comments:

Post a Comment