ဝန္ခံခ်က္ဘုရားသခင္၊ တပည့္ေတာ္ စေတာ္ဘယ္ရီယို ၾကိဳက္ခဲ့ပါတယ္
မိန္းမသားရဲ႕ ေမွာင္မိုက္တဲ့ခ်ိဳျမိန္မွဳကို ၾကိဳက္ခဲ့ပါတယ္။
ျပီးေတာ့ ေအးစိမ့္ေနေအာင္စိမ္ထားတဲ့ ေဗာ္ဒကာ၊
သံလြင္ဆီႏိုင္ႏိုင္နဲ႕ ပင္လယ္ငါးသေလာက္သား၊
သစ္ၾကံပိုးေခါက္၊ ေလးညွင္းပြင့္တို႕ရဲ႕ ေမႊးရနံ႕။
အဲဒီေတာ့ တပည့္ေတာ္ဟာ ဘယ္လိုပုေရာဟိတ္မ်ိဳးလဲ။
သန္႕ရွင္းတဲ့ဝိညာဥ္ေတာ္ဟာ တပည့္ေတာ္ဆီ
ဘာျဖစ္လို႕ လာကိန္းဝပ္ရတာလဲ။
အျခားသူေတြကို ပုေရာဟိတ္လို႕ေခၚၾကတာ တရားတယ္။
အဲဒီပုဂၢိလ္ေတြဟာလည္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူေတြ။
တပည့္ေတာ္ကို ဘယ္သူယံုမွာလဲ။
သူတို႕မ်က္ျမင္ေတြ႕ၾကသားပဲ
တပည့္ေတာ္ဟာ ေသရည္ျမင္ရင္ အငမ္းမရ
အစားျမင္ရင္ ငမ္းငမ္းတက္
စားပြဲထိုးမေလးရဲ႕ လည္တိုင္ေၾကာ့ကို ငတ္ငတ္မြတ္မြတ္ေစာင္းၾကည့္
တပည့္ေတာ္မွာ အျပစ္အနာအဆာေတြနဲ႕
အမွားက်ဴးလြန္မွဳေတြနဲ႕
တပည့္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္းသိရဲ႕။
ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မွဳကို တပည့္ေတာ္ေတာင့္တတယ္
ေတြ႕တဲ့အခါတိုင္းလည္း ျမင့္ျမတ္မွဳမွန္းသိရတယ္
ဒါေပမယ့္ တပည့္ေတာ္ဟာ အျပည့္အဝမဟုတ္ေတာင္
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေတာ့ အၾကားအျမင္ရ ပုဂၢိဳလ္ပဲ။
ယွဥ္လိုက္ရင္ ေသးေသးေလးေလးေတြျဖစ္တဲ့
တပည့္ေတာ္တို႕လိုလူေတြအတြက္ ဘာရရွိတယ္
တပည့္ေတာ္သိပါတယ္ --
တခဏခံ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႕ရဲ႕ စားေတာ္ပြဲ၊
ဝင့္ဝါသူတို႕ရဲ႕ စုေဝးပြဲ၊
ခါးကုန္းတို႕ရဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ပြဲနဲ႕
စာေပအႏုပညာ။       ။
၁၉၈၅

ခ်က္စေလာ မီေလာ့(ရွ္)ေဇယ်ာလင္း

အလွပဆံုး စကားလံုး စာအုပ္မွ


      

No comments:

Post a Comment