ေပ်ာက္ ေပ်ာက္
အိမ္ျပန္လာတဲ့ အဘိုးအနဂၢ
နံ႕သာမလိမ္း ပန္းကိုမပန္
ခိုးသား ဓါးျပေတြလိုပဲ အခြင့္အခါရတိုင္း
သိပ္ေကာင္းမယ္လို႕ တစ္ခါက
လိမ္းဆင္စားေသာက္ဝင္သမွ်
အဲဒီအရိုက္အရာက ႏွဳတ္ထြက္တဲ့ေန႕မွာ
တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ စသျဖင့္ လူျပတ္တယ္လို႕
သူ႕စိတ္ထဲ တမ္းတေနတာ ၾကာလွ
အရင္က ဒီဆႏၵ မၾကာမၾကာ အဝတ္သစ္လဲခ်င္
ပန္းမန္နံ႕သာ လိမ္းျခယ္ခ်င္
ႏြားႏို႕ယာဂုေသာက္ခ်င္ ဘာမွ မလုပ္ခ်င္
သတိေကာင္းဖို႕ အျပည့္အစံုေကာင္းဖို႕
ေပ်ာက္ ေပ်ာက္ အမည္တပ္ျပီး
မြမြရြရြ ရွိသမွ်ညွိျပီးေတာ့ သူ႕အလိုလို ေပ်ာက္ ေပ်ာက္
လွဳပ္ရွားျပဳျပင္တိုင္း ေပ်ာက္ေပ်ာက္
တမင္စိတ္ညြတ္ျပီး သြားစို႕ လာစို႕။
တကယ္ဟုတ္မွန္တဲ့အတိုင္း ေကာင္းလာပံု
ေခါင္းခါးေျခလက္ အထည္ျဒပ္ ဘာမွ်
ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ အတြဲလိုက္ ဘာမွ်
တစ္ေခ်ာင္း ျပီးေတာ့ တစ္ေခ်ာင္း
ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ အတြဲလိုက္ ဘာမွ် ေပ်ာက္ေပ်ာက္
ရိုးတိုးရိပ္တိတ္ ဝိုးတိုးဝါးတား ကိုင္ၾကည့္ျပီး
သူေပၚလာတဲ့အတိုင္း ရုပ္ကတျခား ေပ်ာက္ေပ်ာက္
ေကြးတိုင္းဆန္႕တိုင္း စိတ္ကတျခား ေပ်ာက္ေပ်ာက္။        ။

ဝင္းျမင့္

ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ
၂၀၀၅၊ ဒီဇင္ဘာ၊

No comments:

Post a Comment