ေရကဗ်ာ
ေတာနက္ၾကီးထဲက ေရဟာ
ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးရဲ႕ ေရပိုက္ေခါင္းေတြရွိရာ
လာေနပါျပီ။

ဘယ္က လာ-မလာ
(အခက္အခဲ ပါ-မပါ)
သိစရာ မလိုပါ
မ်က္ႏွာသစ္ႏိုင္ၾကပါျပီ
ေရမိုးသန္႕စင္ႏိုင္ၾကပါျပီ
အညစ္အေၾကးစြန္႕ႏိုင္ၾကပါျပီ။

ဘာေရးရမွန္း သိတာနဲ႕
ေရးၾကည့္လိုက္တာပါ။           ။

သုခမိန္လွိဳင္

ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ  ၂၀၀၅၊ နိုဝင္ဘာ

No comments:

Post a Comment