ဘီလီ့အတြက္ ေတးစု


စတာလင္ဂရက္တုိက္ပြဲမွာ
တပ္နီေတာ္ဟာ
ျမင္းသားပုပ္ကုိ စားခဲ့တယ္။
“ဘီလီ”ရဲ႕
အသက္ရွင္သန္ေရးတုိက္ပြဲမွာ
“ဘီလီ”ဟာ ဘာလင္ၿမိဳ႕သိမ္းစိတ္ဓာတ္ ေမြး ရ မယ္။

သဘာ၀ဓမၼကုိ ႐ႈေမ်ာ္တုိင္း
ဒဏ္ရာေတြသာ ဖူးပြင့္ေ၀ဆာခဲ့
ဘီလီရဲ႕
ဆာေလာင္မႈေတြက
ဘယ္ေလာက္မ်ား ထူေျပာလုိက္ပါသလဲ။

လူတန္းေစ့ေတာင္ကုန္းေတြ တစ္ကုန္းၿပီးတစ္ကုန္း
ဆုံး႐ႈံးေနရတဲ့ ေၾကကြဲျမစ္ႀကီးနံေဘး
အျမင့္မားဆုံး ခံႏုိင္ရည္စြမ္းအားေတြအေၾကာင္း
ေလ့က်င့္သင္ၾကားရမယ့္ေန႕ေတြ က်န္ေသးတယ္။

မငုိနဲ႕ ဘီလီ။
ငါတုိ႕ဟာ
ႏွလုံးသားရွိတဲ့ ဇီ၀လက္နက္ေပါ့
ငါတုိ႕႐ုိးသားမႈေတြ အပုိင္းပုိင္းအတစ္တစ္
ခုတ္ထစ္ခံခဲ့ရ
တုိက္ပြဲ၀င္ေဘာင္းဘီကုိ မင္း၀တ္ပါ
အမွန္တရားရဲ႕ မာရ္နတ္ကုိ မင္းတုိက္ပါ
နာဇီတုိ႕ရဲ႕ ဒီ၀ီဇံတပ္မကုိ ၿဖိဳခဲ့တာ
ဘာလက္နက္မွ မဟုတ္ပါဘူး
ဓိတ္ဓာတ္ပါပဲကြာ
မငုိနဲ႕ေတာ့ ဘီလီ။           ။

မုိဃ္းေဇာ္

No comments:

Post a Comment