နီတိမ်ား


နီတိဟာ အနီေရာင္ ရွိတယ္၊ တိလည္း တိက်တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို ေခၚၾကတယ္ နီတိလို႔။
နီတိဆရာ တစ္ေယာက္က ေျပာတယ္။ နီတိေတြကို အရမ္း မယံုနဲ႔တဲ့။ ဒါဟာ နီတိတစ္ခုပါပဲ။
နီတိဟာ ဒီေန႔မွန္ေနၿပီး မနက္ျဖန္မွာ မွားယြင္းႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သန္ဘက္ခါက်ေတာ့ မွန္ခ်င္
မွန္လာျပန္ေရာ။ နီတိေတြကို မွားယြင္းရေကာင္းလားလို႔ ဘယ္ေတာ့မွ အျပစ္မဆိုေလနဲ႔ကြယ္။ ငါတို႔ေခတ္ရဲ႕
ကမာၻႀကီးဟာ ရႈပ္ေထြးၿပီး နားလည္ရခက္လြန္းေတာ့ နီတိေတြဟာ အစိတ္အပိုင္း အားလံုးကို ၿခံဳငံုမိဖို႔
အခက္အခဲေတာ့ ရွိေပသေပါ့။ နီတိဆရာတစ္ေယာက္က သူ႔နီတိေတြကို ေျပာျပဖို႔ ႀကိဳးစားရွာတယ္။
ဒါေပမယ့္ နီတိဟာ ေပါင္မုန္႔မဟုတ္ေလေတာ့ သာမန္လူေတြ စိတ္ဝင္စားဖို႔ မလြယ္ဘူးကြယ္။ ဒါေပမယ့္ နီတိဟာ နီတိပါပဲ။
နီတိဟာ ေပါင္မုန္႔မဟုတ္ေပမယ့္ နီတိဟာ ေပါင္မုန္႔ကို ပို၍ အရသာ ရွိေစပါတယ္။ နီတိ ဆရာက ဒီလို ေျပာတယ္။
ေပါင္မုန္႔ကို စားဖို႔ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ဟာ သင္ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ပါပဲတဲ့။
ဒါေၾကာင့္လည္း နီတိဆရာေတြကို ေရွးေရွးကတည္းက ေလးစားလာၾကတာပဲ။ နီတိတစ္ခုကို ငါေျပာျပမယ္။
ေပါင္မုန္႔တစ္လံုးကို လူႏွစ္ေယာက္ ခဲြေဝစားတဲ့အခါ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အရသာကို ရလိမ့္မွာလို႔။

ေနမ်ဳိး
သရဖူမဂၢဇင္း
အမွတ္ ၁၄၅ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ခုႏွစ္

No comments:

Post a Comment